Sovellusteknologiat


Hioma-aineet Muiden pehmeämpien materiaalien silottamiseen, työstämiseen tai joissakin tapauksissa karhentamiseen tarkoitettuja hankaavia aineita. lisää ...
Kierteiden tiivistys ja lukitus

Joutuessaan kosketuksiin metallin kanssa ilmattomassa tilassa anaerobiset kierrelukitteet ja -tiivisteet kovettuvat lujaksi kertamuoviksi lukiten ja tiivistäen ruuviliitoksen.

lisää ...

Korjaus Palauttaminen hyvään tai virheettömään kuntoon rappeutumisen tai vahingoittumisen jälkeen. lisää ...
Laitteet Henkel tarjoaa sekä vakiomallisia että asiakkaille räätälöityjä annostelulaitteita, prosessinvalvontalaitteita, esikäsittelylaitteistoja ja kovetustekniikkaa. Valikoimassa on niin yksinkertaisia käsikäyttöisiä laitteita kuin täysin automatisoituja järjestelmiäkin. lisää ...

Liimat Metallittomia aineita, joilla voidaan yhdistää eri materiaaleja toisiinsa liiman ja materiaalin välisen liitoslujuuden (adheesio) ja liiman sisäisen lujuuden (koheesio) avulla. lisää ...
Molding Muotin tai muodon luominen jauheen tai nesteiden avulla. lisää ...

Muotin irrotusaineet Liimoilla liitettyjen komponenttien valmistuksessa käytettäviä pinnoitteita, joilla estetään komponenttien tarttuminen muottiin. lisää ...
Neste- ja kaasutiivisteet Laaja valikoima toisiinsa liitettävien koneenosien välissä ja putkiliitosten ympärillä käytettäviä tiivisteitä, joilla ehkäistään kaasu- ja nestevuotoja. lisää ...

Pinnoitteet Pinnan suojaamiseen tai korostamiseen tarkoitettu, pinnalle levitettävä aine. lisää ...
Pintakäsittelyt Valikoima aineita, joilla voidaan muunnella pinnan ulkonäköä, muotoa tai toimintaa. Pintakäsittelyaineilla voidaan mm. parantaa pinnan antamaa vaikutelmaa tai liitosten ja korroosion kestävyyttä. lisää ...

Potting & Encapsulating Yhdisteitä, joita käytetään koteloitujen asennusten vahvistamiseen, isojen tyhjien tilojen täyttämiseen sekä komponenttien suojaamiseen kemikaaleilta, kosteudelta, mekaanisilta iskuilta ja tärinältä. lisää ...
Puhdistusaineet Lian ja epäpuhtauksien poistamiseen soveltuvia aineita. lisää ...

Tiivisteet Aine, jota käytetään tiivistämiseen neste- tai kaasuvuotojen ehkäisemiseksi. lisää ...
Tina
Erilaisia seoksia, joita voidaan käyttää sulatettuina metalliesineiden liittämiseen toisiinsa, ilman että esineitä tarvitsee lämmittää sulamispisteeseensä.
lisää ...

Voiteluaineet Rasvoja tai öljyjä, jotka vähentävät kitkaa, kun niitä käytetään liikkuvien osien pinnassa. lisää ...

Ota yhteyttä asiakaspalveluun (teollisuus)
Tästä pääset Loctite-sivuille

   www.loctite.fi